IN-House   Training


ทำไมต้องจัดการอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training)


---เราจัดอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรในองค์กรเดียวกัน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ พร้อมฝึกปฏิบัติกับโจทย์การทำงานจริง
ขององค์กรนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมั่นใจและนำไปใช้งานได้จริงหลังจากเรียนจบแล้ว


----ถ้าองค์กรต้องการให้งานพัฒนา องค์กรต้องพัฒนาคนทำงานหรือที่เราเรียกว่าบุคลากร พัฒนาให้ดียิ่ง ถ้างานพัฒนาขึ้น ผลงานขององค์กรก็ดีขึ้น
ความสำเร็จก็มากขึ้น กิจการงานก็ยิ่งใหญ่มากขึ้น และยังช่วยให้บริการคนในสังคมได้มากขึ้น
สังคมก็เจริญขึ้น สร้างความเจริญแก้ประเทศชาติมากขึ้น


วิธีพัฒนาบุคคลากร


-------วิธีพัฒนาบุคลากรหรือคนทำงานนั้นเริ่มง่ายๆแบบธรรมชาติๆ จนพัฒนาไปถึงการจัดหลักสูตรอบรมสัมมนาภายในองค์กร(In-House Training) คือ

1. พัฒนาแบบพี่สอนน้อง หัวหน้าสอนลูกน้อง ค่อยๆทำค่อยๆไป ว่างเมื่อไรก็สอนเมื่อนั้น


2. พี่ให้น้องไปหัดทำเอง หัวหน้าสั่งให้ลูกน้องฝึกตนเอง พัฒนาตนเอง อาจเป็นเพราะหัวหน้าไม่มีเวลาสอน หัวหน้าทำงานเก่งแต่ไม่รู้จะสอนลูกน้องอย่างไร หัวหน้าไม่ถนัดสอน


3. พี่หัวหน้าส่งลูกน้องไปเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่มีบริษัทฝึกอบรมเปิดรับสมัครในรูปแบบของหลักสูตรสาธารณะ (Public Training)ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนหรือรับการฝึกอบรมได้ ที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป มีหลายแบบ เช่น


-----------1) ผู้บริหารหรือหัวหน้าเลือกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับลูกน้อง เป็นการพัฒนาและเสริมทักษะความรู้ความสามารถให้ลูกน้อง หรือบางครั้ง
ผู้บริหารไปเรียนมาแล้วและเห็นว่าเรียนแล้วสนุกดีมีประโยชน์มาก จึงต้องการให้ลูกน้องได้เรียนหลักสูตรดีๆเช่นนี้ด้วยเพื่อจะได้พูดภาษาเดียวกันได้
ผู้บริหารผู้มีเมตตาสูงนี้จึงสมัครให้ลูกน้องไปเรียน


-----------2) ลูกน้องไปเสาะแสวงหาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ แล้วนำเสนอขออนุมัติให้บริษัทส่งเขาไปเข้าฝึกอบรม ผู้บริหารพิจารณาแล้วอนุมัติให้ไป จึงได้ไปพัฒนาตนเอง ผู้บริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงมักอนุมัติให้ลูกน้องเข้าหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่องานกันเป็นส่วนใหญ่


4. ผู้บริหารมองเห็นความจำเป็นและประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวว่า มีทักษะความรู้ความสามารถบางอย่างที่ลูกน้องในทีมงานทุกคนควรทำเป็น เพราะถ้าทำได้จะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่งานและองค์กร และจำนวนบุคลากรที่ต้องการให้เข้าฝึกอบรมมีจำนวนประมาณยี่สิบคนขึ้นไป กรณีเช่นนี้
ผู้บริหารสามารถสั่งการให้จัดการอบรมสำหรับคนภายในองค์กรได้ (In-House Training)





“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”