Edward   de   bono's   CornerEdward de bono's Cornerดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Dr.Edward de Bono) เป็นบุคคลที่นักคิดทั่วโลกต่างยกย่องให้ท่านเป็น ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ของโลก (Creaitivty Guru) เพราะท่านได้คิดค้นหลักสูตรด้านการคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ทำให้ผู้บริหารระดับสูง และบุคลลากรในองค์กรต่างๆช้ำนำของโลกสามารถนำแนวคิดของท่านไปใช้ในการทำงาน ทำให้งานราบรื่น องค์กรประสบความสำเร็จ เจริญรุงเรืองเป็นอย่างมาก

 • About Edward de bono's Corner

  ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นปรมาจารย์ด้านการคิดสร้างสรรค์ของโลก... [..]

 • Edward de bono's quotes & Learning Points

  Quotes คำพูดดีๆจากปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์... [..]

 • Edward de Bono’s Books

  ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เขียนหนังสือทั้งหมดประมาณ 70 เล่ม... [..]

 • EDWARD DE BONO’ S VDO

  บทสัมภาษณ์ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์... [..]

“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”