มีวิธีการสมัครและการชำระเงินอย่างไรบ้าง

By admin on 30 Apr 2015

1.ดาวน์โหลดใบสมัครตามแต่หลักสูตรที่สนใจใน http://www.creativitycenter.co.th

2.ส่งใบสมัครมาที่ FAX.02-9538922 หรือ E-mail : cc@creativecenter.co.th

3.กรุณาชำระเงินค่าสัมมนาภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ส่งในสมัคร

4.กรุณาชำระเงินค่าสัมมนา โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด

1.ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาประชานิเวศน์ 1

เลขที่ 737-2-45190-9

2.ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาตลาดบองมาร์เช่

เลขที่ 217-207691-3

หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด โดยเช็คทุกใบลงวันที่ที่สามารถเคลียริ่งได้ก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

4.ส่งเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียบมาที่ FAX.02-9538922 หรือ E-mail : cc@creativecenter.co.th

อย่างไรก็ตามท่านสามารถขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของทาง บจก.ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ได้ตลอดนะคะ TEL.02-953-9905-7


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”