บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Cresitive (creative+positive) Thinking (พลังคิดบวก ลดอุปสรรค์ เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร)

By admin on 21 Feb 2020


ภาพบรรยากาศ วันที่ 6 ก.พ. 2563 บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ได้จัดอบรมสัมมนา
หลักสูตร Cresitive (creative+positive) Thinking (พลังคิดบวก ลดอุปสรรค์ เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร)
โดยมี อ.รัศมี ธันยธ
ร เป็นวิทยากรผู้สอน บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนานNews   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”