บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Cresitive (creative+positive) Thinking (พลังคิดบวก ลดอุปสรรค์ เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร)

By admin on 19 Dec 2019ภาพบรรยากาศ วันที่ 17-18 ธ.ค. 2562 บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด ได้จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Cresitive (creative+positive) Thinking (พลังคิดบวก ลดอุปสรรค์ เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร) โดยมี อ.รัศมี ธันยธร
เป็นวิทยากรผู้สอน บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน


News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”