บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Cresitive (creative+positive) Thinking (พลังคิดบวก ลดอุปสรรค์ เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร)

By admin on 18 Nov 2019


ภาพบรรยากาศ วันที่ 16 พ.ย. 2562 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Six Thinking Hats (คิดเป็นระบบ สื่อสารตรงประเด็น) โดยมี อ.รัศมี ธันยธร เป็นวิทยากรผู้สอน บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน


News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”