ปตท.สผ. จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร The Power of Perception (คิดวิเคราะห์รอบด้าน วางแผนรอบคอบ ตั้งเป้าหมายชัดเจน)

By admin on 28 Oct 2019ภาพบรรยากาศการสัมมนา วันที่ 17-18 ต.ค. 2562 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมสัมนา หลักสูตร The Power of Perception (คิดวิเคราะห์รอบด้าน วางแผนรอบคอบ ตั้งเป้าหมายชัดเจน) โดยมี อ.รัศมี ธันยธร เป็นวิทยากรผู้สอนเทคนิคต่างๆ


News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”