บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Cresitive (creative+positive) Thinking ผู้นำพลังบวก เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร

By admin on 28 Oct 2019


บรรยากาศการสัมมนา วันที่ 3-4 ต.ค. 62 ของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมสัมมนา
หลักสูตร Cresitive (creative+positive) Thinking ผู้นำพลังบวก เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร ณ จังหวัดนครนายก บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และสนุกสนาน

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”