บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Lateral Thinking (คิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ในองค์กร)

By admin on 6 Sep 2019


ภาพบรรยากาศ วันที่ 27-28 ส.ค. 2562 บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด ได้จัดอบรมสัมนา หลักสูตร Lateral Thinking (คิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ในองค์กร) โดยมี อ.รัศมี ธันยธร เป็นวิทยากรผู้สอนเทคนิคต่างๆ.

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”