ปตท.สผ. จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร The Power of Perception (คิดวิเคราะห์รอบด้าน วางแผนรอบคอบ ตั้งเป้าหมายชัดเจน)

By admin on 9 Aug 2019ภาพบรรยากาศ วันที่ 6-7 ส.ค. 2562 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมสัมนา หลักสูตร The Power of Perception (คิดวิเคราะห์รอบด้าน วางแผนรอบคอบ ตั้งเป้าหมายชัดเจน)
โดยมี อ.รัศมี ธันยธร เป็นวิทยากรผู้สอนเทคนิคต่างๆ


News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”