ปตท.สผ. จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Lateral Thinking (คิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ในองค์กร)

By admin on 6 Aug 2019


ภาพบรรยากาศ วันที่ 1-2 ส.ค. 2562 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมสัมนา หลักสูตร Lateral Thinking (คิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ในองค์กร) โดยมี อ.รัศมี ธันยธร
เป็นวิทยากรผู้สอนเทคนิคต่างๆ


News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”