บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสัมนา หลักสูตร The Power of Perception (คิดวิเคราะห์รอบด้าน วางแผนรอบคอบ ตั้งเป้าหมายชัดเจน)

By admin on 5 Aug 2019


ภาพบรรยากาศ วันที่ 30-31 ก.ค. 62 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสัมนา
หลักสูตร “The Power of Perception” (คิดวิเคราะห์รอบด้าน วางแผนรอบคอบ ตั้งเป้าหมายชัดเจน)

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”