สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา หลัหสูตร Work Across Functions For Leadership

By admin on 18 Jul 2019


ภาพบรรยากาศ วันที่ 9-10 ก.ค. 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ได้จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Work Across Functions (เคล็ดลับนักประสานงานคุณภาพ ได้ทั้งงานได้ทั้งใจคน)News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”