บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร The Power of Positive Leadership (Cresitive (creative+positive) Thinking) ผู้นำพลังบวก เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร

By admin on 26 Apr 2019

วันที่ 24-25 เม.ย.62 บรรยากาศการสัมมนาของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร The Power of Positive Leadership (Cresitive (creative+positive) Thinking) ผู้นำพลังบวก เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร รุ่นที่ 2


News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”