บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดอบรมสัมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารในการกำกับดูแลของสายงาน รวท.อ “The Power of Perception”

By admin on 28 Mar 2019
ภาพบรรยากาศ วันที่ 25-27 มี.ค. 62 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดอบรมสัมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารในการกำกับดูแลของสายงาน รวท.อ “The Power of Perception” หลักสูตร Lateral Thinking และหลักสูตร Simplicity
News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”