บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดอบรมสัมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารในการกำกับดูแลของสายงาน รวท.อ “The Power of Perception”

By admin on 21 Mar 2019ภาพบรรยากาศ วันที่ 18-20 มี.ค. 62 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดอบรมสัมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารในการกำกับดูแลของสายงาน รวท.อ “The Power of Perception” หลักสูตร Cresitive (creative + positive) Thinking และหลักสูตร Work Across FunctionNews   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”