สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดสัมมนา Work Across Functions

By admin on 11 Mar 2019ภาพบรรยากาศ วันที่ 5-6 มี.ค. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร Work Across Functions (ผู้นำนักสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ) รุ่นที่ 3

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”