บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดอบรมสัมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารในการกำกับดูแลของสายงาน รวท.อ “The Power of Perception”

By admin on 11 Feb 2019
ภาพบรรยากาศ วันที่ 6-8 ก.พ. 62 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดอบรมสัมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารในการกำกับดูแลของสายงาน รวท.อ “The Power of Perception” หลักสูตร Six Thinking Hats หลักสูตร The Power of Perception หลักสูตร Six Value MedalsNews   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”