สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดสัมนา Work Across Functions

By admin on 7 Dec 2018ภาพบรรยากาศ วันที่ 8-9 ต.ค. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดอบรมสัมมนา Work Across Functions (ประสานงานสร้างสรรค์ สื่อสารมีประสิทธิภาพ) รุ่นที่ 1 ขึ้น


News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”