ปตท.สผ. จัดอบรม หลักสูตร คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจสไตล์ผู้นำ The Power of Perception

By admin on 7 Dec 2018ภาพบรรยากาศ การจัดอบรมสัมนา เมื่อวันที่ 18-19 ก.ย. 2561 ซึ่งบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมใน หลักสูตร The Power of Perception คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจสไตล์ผู้นำ (Leadership Thinking) โดยมี อ.รัศมี ธันยธร เป็นวิทยากรผู้สอนเทคนิคต่างๆ
News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”