การไฟฟ้านครหลวง จัดอบรมสัมนา หลักสูตร Lateral Thinking คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม

By admin on 7 Dec 2018ภาพบรรยากาศ การจัดอบรมสัมนา วันที่ 23-24 พ.ค.2561 ของการไฟฟ้านครหลวง ในหลักสูตร Lateral Thinking คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมี อ.รัศมี ธันยธร เป็นผู้สอนเทคนิคการคิดไอเดียใหม่ๆ การคิดนวัตกรรมใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนความคิด ช่วยกันออกไอเดียใหม่ๆให้กันและกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”