บมจ.ไทยประกันชีวิต จัดอบรม การคิดบวก สร้างสุข เพิ่มความสำเร็จในองค์กร

By admin on 6 Dec 2018


เมื่อวันที่ 9-10 เม.ย. 2561 บริษัท ไทยประกันชีวิต ได้จัดอบรม หลักสูตร Cresitive Thinking คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จในองค์กร (creative+positive) โดยมี อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์จำกัด เป็นวิทยากร มาให้ความรู้และเทคนิคการคิดบวก ที่ทั้งง่ายและสนุก ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรม กล้าที่จะคิด กล้าที่จะพูด และลงมือทำ ทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมและองค์กรมากยิ่งขึ้น
News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”