สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดอบรมหลักสูตรคิดบวกสร้างสุขในงานฯ Cresitive Thinking

By admin on 6 Dec 2018สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดอบรมสัมนา หลักสูตร Cresitive Thinking คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จในองค์กร (creative+positive) รุ่นที่ 4 วันที่ 16-17 ต.ค. 2561News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”