สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดอบรมหลักสูตรคิดบวกสร้างสุขในงานฯ Cresitive Thinking

By admin on 6 Dec 2018สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดอบรมสัมนา หลักสูตร Cresitive Thinking คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จในองค์กร (creative+positive) รุ่นที่ 5/2561 วันที่ 27-28 พ.ย. 2561 ที่โรงแรม ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ
News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”