ปตท.สผ.จัดอบรมหลักสูตรคิดวิเคราะห์ฯ The Power of Perception

By admin on 6 Dec 2018บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร The Power of Perception

คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจสไตล์ผู้นำ เมื่อวันที่ 29-30 พ.ย.61 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”