ปูนซีเมนต์นครหลวง จัดสัมมนา Work Across Functions

By admin on 10 Nov 2016

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่จัดอบรมสัมมนา
"Work Across Functions" (ประสานงานสร้างสรรค์ สื่อสารมีประสิทธิภาพ) รุ่นที่ 1
ในวันที่ 29-30 กันยายน 2559 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”