ปตท.สผ. จัดอบรม The Power of Perception รุ่นที่ 1/2559

By admin on 14 Sep 2016บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร The Power of Perception

คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจสไตล์ผู้นำ รุ่นที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12-13 ก.ย. 59 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”