หลักสูตร Lateral Thinking คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ คิดนวัตกรรม

By admin on 26 Aug 2016ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร Lateral Thinking คิดนอกกรอบ คิดสร้างรรค์ คิดนวัตกรรม
วันที่ 25-26 สิงหาคม 59 ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ โดยมี อ.รัศมี ธันยธร ศิษย์เอก
ของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ของโลก เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้
ด้วยบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ Idea จำนวนมาก ในระยะเวลาอันสั้น และได้
ฝึกใช้เทคนิคคิดสร้างสรรค์กับโจทย์ทำงานจริงของตนเองอีกด้วย
News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”