ททท.จัดอบรมหลักสูตรการคิดสร้างสรรค์

By admin on 13 May 2013

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2557 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ " การคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม แก้ปัญหานอกกรอบ" Lateral Thinking จำนวน 40 ท่าน โดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด และวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 15 ปี

ในการอบรมสัมมนาดังกล่าวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการตลาด การท่องเที่ยว (Value Creation) ให้แก่องค์กร และให้ ททท. สามารถเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาค และของโลกภายใต้สถานการณ์การแข่งขันกัน ซึ่งทวีความรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การอบรมสัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมสามารถคิดสร้างสรรค์ในเวลาไม่กี่นาที และกล้าที่จะถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้แก่เพื่อนร่วมอบรมสัมมนาฟังอีกด้วย

GALLERY

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”