หลักสูตร Cresitive Thinking คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร

By admin on 28 Jun 2016
เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2559 บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร
Cresitive (creative + positive) Thinking คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร

โดยมี อาจารย์รัศมี ธันยธร เป็นผู้สอนการคิดในแง่บวกให้เกิดแก่ตนเองและเพื่อนมนุษย์ได้
ใช้บรรยากาศสร้างสรรค์ มาช่วยทำให้ผู้เรียนต่างยอมรับ เข้าใจความคิดผู้อื่นซึ่งกันและกันได้
หลักสูตร
Cresitive Thinking จะทำให้คุณเปลี่ยนเป็นคนที่คิดในแง่บวก พูดแต่เรื่องบวกๆ
และทำแต่เรื่องบวกๆให้เกิดแก่ตนเองและเพื่อนมนุษย์ได้
News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”