หลักสูตร Lateral Thinking คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่

By admin on 26 May 2016เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์จัดอบรมสัมมนา

หลักสูตร Lateral Thinking คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่

โดยมี อ.รัศมี ธันยธร เป็นผู้สอนเทคนิคการคิดไอเดียใหม่ๆ การคิดนวัตกรรมใหม่ๆได้ภายใน 2 นาที

ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจและสนุกกับการแลกเปลี่ยนความคิด ช่วยกันออกไอเดียใหม่ๆให้กันและกัน

บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้เข้าร่วมนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียว...

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”