หลักสูตร The Power of Perception คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ สไตล์ผู้นำ

By admin on 12 May 2016เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 บจก.ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จัดอบรมสัมมนา
หลักสูตร The Power of Perception คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ สไตล์ผู้นำ
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและตัดสินใจด้วยเครื่องมือการคิด
The Power of Perception กับงานของตนเองจริงๆ โดยเรียนกับ อ.รัศมี ธันยธร
ที่มีวิธีสอนให้เรียนได้สนุก เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้จริงNews   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”