หลักสูตร Cresitive Thinking คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร

By admin on 12 May 2016เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 บจก.ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จัดหลักสูตรสัมมนา

หลักสูตร Cresitive (creative+positve) Thinking คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”