หลักสูตร Six Thinking Hats คิดเป็นระบบ ประชุมสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น

By admin on 12 May 2016วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด
ได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร Six Thinking Hats คิดเป็นระบบ ประชุมสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น
โดยผู้ที่เข้าร่วมเรียนหลักสูตรนี้จะได้ฝึกคิดด้วยระบบ Six Hats กับงานของตนเองจริงๆ
สอนโดย อ.รัศมี ธันยธร ด้วยเทคนิควิธีสอนให้เรียนได้สนุก และนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริง...GALLERY

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”