ไทยประกันชีวิต จัดอบรมการคิดบวก สร้างสรรค์ สร้างสุข สู่ความสำเร็จองค์กร รุ่นที่ 2

By admin on 12 May 2016วันที่ 14 มีนาคม 2559 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรม In-House Trainingโดยมีวิทยากรผู้มากประสบการณ์ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์จำกัด
มาให้ความรู้และเทคนิคการคิดเชิงบวก ที่ทั้งง่ายและสนุก มีการ Workshop พูดคุยแบบเปิดใจ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การอบรมได้รับความสนใจ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ทำให้ผู้เข้าร่วมกล้าที่จะคิด กล้าที่จะพูด กล้าที่จะลงมือทำ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม
เป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรมากยิ่งขึ้น คิดบวก สร้างสรรค์ สร้างสุข สู่ความสำเร็จองค์กรNews   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”