ไทยประกันชีวิต จัดอบรมการคิดบวก สร้างสรรค์ สร้างสุข สู่ความสำเร็จองค์กร รุ่นที่ 1

By admin on 20 Apr 2016วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรม In-House Training
โดยมีวิทยากรผู้มากประสบการณ์ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์จำกัด

มาให้ความรู้และเทคนิคการคิดเชิงบวก ที่ทั้งง่ายและสนุก มีการ Workshop พูดคุยแบบเปิดใจ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การอบรมได้รับความสนใจ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ทำให้ผู้เข้าร่วมกล้าที่จะคิด กล้าที่จะพูด กล้าที่จะลงมือทำ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม

เป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรมากยิ่งขึ้น


คิดบวก สร้างสรรค์ สร้างสุข สู่ความสำเร็จองค์กรNews   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”