หลักสูตร Lateral Thinking คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่

By admin on 20 Apr 2016

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค

บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร Public Training


ให้กับผู้สนใจที่ต้องการคิดนอกกรอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว คิดค้นขึ้นโดย ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Dr. Edward de Bono)

ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก โดยมีวิทยากรผู้มากประสบการณ์ อ. รัศมี ธันยธร

ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด เป็นผู้สอนเทคนิคการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

ให้ผู้เข้าร่วมได้ทำการ Workshop ลองใช้ความคิด วางแผนกลยุทธ์ พร้อมแก้ไขปัญหา และนำความคิดเห็น

มาแลกเปลี่ยนกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมได้ลองคิด ลองทำ และได้มุมมอง

ทัศนคติที่ดี ใหม่ๆ นำกลับไปพัฒนาตนเอง และการทำงานที่ดียิ่งขึ้นในองค์กรของตนเอง

คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”