บมจ.การบินกรุงเทพ (Bangkok Airways) จัดหลักสูตร Six Thinking Hats คิดเป็นระบบ ประชุมสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น

By admin on 4 Feb 2016

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมสัมมนา In-House Training หลักสูตร Six Thinking Hats คิดเป็นระบบ ประชุมสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น โดยมีวิทยากร อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทงการจากดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ของโลก และผู้คิดค้นหลักสูตร Six Thinking Hats ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวมานานกว่า 17 ปี

การอบรม สัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน ผู้เข้ารับการอบรมเรียนด้วยความสุกสนาน ภายใต้บรรยากาศสร้างสรรค์ ผู้เรียนได้ฝึกคิด แยกแยะระบบการคิดได้อย่างมีระบบ สามรถสื่อสาร และประชุมร่วมกันโดยใช้ Six Thinking Hats ได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้เรียนได้เรียนโดยผ่านการเรียนรู้ด้วยการฝึก Workshop ในโจทย์การทำงานจริงของตนเอง ตลอดจนมีการพูดคุย แชร์ความคิดกับเพื่อนร่วมสัมมนากันอย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ Six Thinking Hats ในการคิด การพูดคุยสื่อสาร และเชื่ออมั่นว่าจะสามารถนำไปใช้กับการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างแน่นอน

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”