บจก.คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดหลักสูตร Six Thinking Hats คิดเป็นระบบฯ

By admin on 5 Oct 2015

เมื่อ วันที่11-12 กันยายน 2558 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ " Six Thinking Hats (คิดเป็นระบบ ประชุมสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น)" ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 17 ปี

การอบรมของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตลอดทั้ง 2 วัน ผู้เข้าเรียนได้เรียนรู้แนวคิดวิธีการคิดแบบ Six Thinking Hats และได้นำมาใช้ในการประชุมกับโจทย์การทำงานจริงของแต่ละฝ่าย

การอบรม สัมมนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด บรรยากาศในห้องเรียนเป็นรูปแบบการเรียนแบบเพลิน plearn = play + learn

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”