บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จัดหลักสูตร คิดวิเคราะห์ฯ รุ่นที่2/2558

By admin on 5 Oct 2015

เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2558 บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ " The Power of Perception (คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจสไตล์ผู้นำ)" รุ่นที่2/2558 โดย มีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 17 ปี

การอบรมสัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนานท่ามกลางการเรียนแบบเพลิน play+learn ตลอดจนผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกอบรมโดยเน้นการฝึกปฏิบัติกับโจทย์การทำงาน จริงของตนเอง โดยใช้เครื่องมือของ The Power of Perception ทั้ง 10 เครื่องมือ ในการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ความคิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถมองการณ์ได้ไกล วิสัยทัศน์กว้าง ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”