บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)จัดหลักสูตร Six Hats

By admin on 27 Jul 2015

เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "Six Thinking Hats การคิดเป็นระบบ ประชุมสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น" โดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 15 ปี

การอบรมสัมมนาดังกล่าวของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรมีการคิดเป็นระบบ มีวิธีประชุมที่กระชับ สร้างสรรค์ซึ่งจะได้ข้อสรุปเร็วและสื่อสารได้ตรงประเด็น

การอบรมสัมมนาทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความไม่เคร่งเครียด ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ฝึกปฎิบัติจนมีความคิดที่มีการจัดเรียงเป็นขั้นเป็นตอน และปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตประจำวันและในการทำงาน

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”