ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) จัดหลักสูตร Leteral Thinking

By admin on 24 Jun 2015

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "Letaral Thinking (คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม)" โดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 17 ปี

การอบรมสัมมนาดังกล่าวของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานในเวลาอันสั้น คิดหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา

การอบรมสัมมนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ฝึกปฎิบัติจนมีเทคนิคในการคิดสร้างสรรค์งานได้และปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตประจำวันและในการทำงาน

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”