บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดหลักสูตร Creaitive Thinking

By admin on 17 Jun 2015

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "Cresitive Thinking (คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มคุณภาพและความสำเร็จให้องค์กร)" โดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 15 ปี

การอบรมสัมมนาดังกล่าวของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากร เพิ่มความคิดทางบวก คิดสร้างสรรค์ได้ มีแรงจูงใจในการทำงาน ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในงาน

การอบรมสัมมนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ฝึกปฎิบัติจนมีความคิดทางบวกเพิ่มมากขึ้นและปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตประจำวันและในการทำงาน

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”