Thai PBS จัดหลักสูตร Creasitive Thinking การคิดบวกสร้างสุขในงาน

By admin on 7 May 2015

เมื่อ วันที่ 29-30 เมษายน 2558 ณ Thai Public Broadcasting Service(TPBS) จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "Creasitive Thinking การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มคุณภาพและความสำเร็จในองค์กร" โดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 15 ปี

การอบรม สัมมนาดังกล่าวของThai PBS มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรเพิ่มความคิิดทางบวก คิดสร้างสรรค์ได้ มีแรงจูงใจในการทำงาน ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในงาน

การอบรม สัมมนาทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ฝึกปฎิบัติจริงจนสามารถนำไปใช้ในการทำงานและ ชีวิตประจำวันได้จริง

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”