ททท.จัดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์การคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ รุ่นที่2/58

By admin on 20 Mar 2015

เมื่อ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ " กลยุทธ์การคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ " Lateral Thinking จำนวน 44 ท่าน โดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด และวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 17 ปี

ในการอบรมสัมมนาดังกล่าวของการท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรเป็นองค์กรที่มี การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการตลาด การท่องเที่ยว (Value Creation) ให้แก่องค์กร และให้ ททท. สามารถเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาค และของโลกภายใต้สถานการณ์การแข่งขันกัน ซึ่งทวีความรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การอบรมสัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมสามารถคิดสร้างสรรค์ในเวลาไม่กี่นาที และกล้าที่จะถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้แก่เพื่อนร่วมอบรมสัมมนา ฟังอีกด้วย

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”