บมจ.เบทาโกร จัดหลักสูตร คิดบวกสร้างสุขในงาน รุ่น2 ภายใต้ concept

By admin on 23 Jan 2015

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตวัตถุดิบและอาหารสำเร็จรูป ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร Cresitive (creative +positive) Thinking รุ่นที่ 2 ภายใต้ concept " Kick Off Quality Mind Day" ให้กับบุคลากรในส่วนของโรงงานการผลิต และฝ่ายพัฒนาทรัพยากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมสัมมนาเมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2558 โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

GALLERY

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”