บมจ.เบทาโกร จัดหลักสูตร คิดบวกสร้างสุขในงาน ภายใต้ concept

By admin on 8 Oct 2014

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตวัตถุดิบและอาหารสำเร็จรูป ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร Cresitive (creative +positive) Thinking ภายใต้ concept " Kick Off Quality Mind Day" ให้กับบุคลากรในส่วนของโรงงานการผลิตจำนวน 4 โรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมสัมมนาเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2557 โรงแรมป่าสัก ฮิล์ไซด์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”