Public   Training

training   Schedule

กำหนดการอบรมสัมมนา ปี 2564หลักสูตร

" Ten Tools for Analytical Thinking and Planning


: The Power of Perception


10 เครื่องมือคิดวิเคราะห์วางแผนอย่างผู้นำ

เป็นหลักสูตรแนวสอนให้วิเคราะห์เก่ง วางแผนดีมีประสิทธิภาพ ทำให้วิสัยทัศน์กว้างกว่าปกติ คิดรอบคอบ มองหน้ามองหลัง มองสั้นมองยาว เวลาจะคิดหรือจะวางแผนทำอะไรสักอย่าง ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ก่อนวางแผนต้องคิดอะไรก่อน ต้องตั้งเป้าหมายอย่างไร มีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้อง เช็คทุกด้านแล้วค่อยลงมือวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้ได้วิธีที่เฉียบคม พอได้แผนแล้วรู้ว่าจะทำอย่างไร แล้วต้องวิเคราะห์คาดการณ์ข้างหน้าว่าจะเกิดผลอะไรกับใคร อย่างไร แล้วรวบรวมผลการวิเคราะห์มาช่วยให้สรุปตัดสินใจได้ง่ายว่าจะทำอะไรอย่างไรบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ


เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ และหัวหน้างาน


เรียนแล้วทำให้ผลงานดีขึ้นอย่างไร (วัตถุประสงค์)

1. เมื่อผู้เรียนคิดวิเคราะห์และวางแผนดีรอบคอบ มองครบครอบคลุมทุกปัจจัย จึงทำให้ได้แผนงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง ไม่มีจุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่จะทำให้เป็นปัญหาตามมาภายหลังจากนำไปลงมือปฏิบัติแล้ว งานจึงสำเร็จราบรื่น ผลงานจึงปรากฏให้เห็นได้รวดเร็วและชัดเจน

2. เมื่อผู้เรียนคิดแผนโดยใส่ใจจุดสำคัญครบถ้วน คิดถึงใจคนที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยรอบด้าน การคิดวิเคราะห์วางแผน เข้าถึงใจของคนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม และใส่ใจในรายละเอียดที่สำคัญนี้ ทำให้คนที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรู้สึกเป็นมิตรจึงได้รับความร่วมมือด้วยดี ได้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผลงานจึงปรากฏอย่างที่ทุกฝ่ายมีความสุข
3. เมื่อผู้เรียนคิดวิเคราะห์และวางแผนได้เก่ง ทำให้ได้แผนงานที่ดี และได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คนในทีมงานทำงานสำเร็จราบรื่น รวดเร็ว มีความสุข ผลงานจึงดีขึ้นๆ คนในทีมงานสนุกกับการทำงาน องค์กรเจริญยิ่งขึ้นๆ

จะได้ฝึกอะไร (เนื้อหา)

 • 1. ฝึกเครื่องมือคิดทีละเครื่องมือครบทั้ง 10 เครื่องมือ
  2. ฝึกนำเครื่องมือคิดมาใช้ผลิตความคิดออกมา
  3. ฝึกใช้เครื่องมือมาคิดงานจริง
  4. ฝึกคิดด้วยตัวเอง
  5. ฝึกขอความร่วมมือให้คนอื่นช่วยกันคิด
  6. ฝึกคิดให้คนอื่นเวลาเขาขอมา
  7. ฝึกประมวลความคิดทุกด้าน และสรุปออกมาเป็นแผนงานที่เฉียบคม รอบคอบ
  8. ฝึกนำเสนอแผนงานให้คนอื่นฟังอย่างน่าเชื่อถือ

 • ดาวน์โหลดรายละเอียด
  ดาวน์โหลดใบสมัคร

กำหนดการ :

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล (ถ.รัชดาภิเษก)

วิทยากร :

อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าสัมมนา :

11,500 บาท สมัคร2 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 11,000 บาท ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%

สมัครเข้าร่วมสัมมนา โทร.

092-404-6465, 02-953-9905

E-mail :

cc@creativitycenter.co.th


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”