Public   Training

training   Schedule

กำหนดการอบรมสัมมนา ปี 2563หลักสูตร

คิดเป็นระบบ สื่อสารตรงประเด็น

ด้วยเทคนิค "Six Thinking Hats"


มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีระบบการคิด เป็นขั้นเป็นตอน คิดได้รอบคอบ รอบด้าน มีคุณภาพการคิดที่ครบถ้วน คิดได้รวดเร็วรัดกุมตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ คิดแก้ไขปัญหาได้หลากหลายวิธี เพื่อให้ได้ทางแก้ที่เหมาะสมที่สุดสื่อสารตรงประเด็น เข้าใจตรงจุด ประหยัดเวลา
นำเสนองานชัดเจน ครบถ้วนและน่าสนใจ ทำให้ผู้ร่วมประชุมมีส่วนร่วม
ช่วยกันคิดโดยไม่มีข้อขัดแย้ง


เหมาะสำหรับ ผู้บริหารและพนักงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วางระบบการคิดที่มีประสิทธิภาพครบทุกด้านการวางแผนกลยุทธ์
การพัฒนาองค์กร
การพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ การทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เช่น นักวางแผน, ฝ่ายเทคนิค,
ฝ่ายพัฒนาองค์กร, เป็นต้นหากองค์กรของท่านกำลังเผชิญกับอุปสรรค หรือปัญหาเหล่านี้...

1. บุคลากรไม่ถนัดช่วยคิด ถ้าไม่บอกให้คิดจะไม่คิด รอรับคำสั่งอย่างเดียว

2. บุคลากรคิดได้ แต่ไม่พูด เพราะไม่มีความมั่นใจว่าความคิดของตนเองจะถูกต้องหรือไม่

3. บุคลากรไม่รู้จะเริ่มต้นการคิดอย่างไร ไม่มีหลักการ ทำให้คิดวนไปวนมา สับสน

4. บุคลากรคิดได้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องที่องค์กร หรือทีมงานต้องการให้คิด ไม่มี Focus

5. บุคลากรสามารถคิดได้ คิดต่อยอดไปเรื่อยๆ แต่ไม่สามารถสรุปความคิดว่า ท้ายที่สุดจะทำอะไร

6. บุคลากรมักขัดแย้งกันในที่ประชุม เพราะต่างคนต่างคิดในมุมมองของตนเอง

7. ใช้เวลาในการประชุมนาน และไม่ได้ข้อสรุป

8. บุคลากรสื่อสาร หรือพูดคุยกันในทีมงานไม่เข้าใจกัน สื่อสารผิดพลาด เข้าใจกันคนละอย่าง

9. บุคลากรเมื่อคิดได้มักลงมือทำโดยทันที ไม่มีหลักการเพื่อตรวจสอบก่อนจะลงมือทำ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานตามมา

เนื้อหาของหลักสูตร

 • 1. การคิด คือ ทักษะที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จ

 • 2. ดร.เอ็ดเวิร์ เดอ โบโน (Dr.Edward de Bono) (ุ้คิดค้นระบบคิด Six Thinking Hats

 • 3. ระบบคิดแบบ Six Thinking Hats (1).Blue Hats : Thinking Manager (ผู้จัดการความคิด) (2).White Hats : Information (ข้อมูล) (3).Green Hats : Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) (4).Yellow Hats : Benefits (ประโยชน์) (5).Black Hats : Caution (ข้อควรระวัง) (6).Red Hats : Feeling (ความรู้สึก)

 • 4. การแก้ปัญหาสร้างสรรค์

 • 5. การสื่อสารอย่างตรงประเด็นด้วยระบบ Six Thinking Hats

 • 6. การนำเสนองานที่ชัดเจนด้วยระบบ Six Thinking Hats

 • 7. การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Six Thinking Hats

 • 8. การใฝึกปฏิบัติกับงานที่ทำอยู่เพิ่อให้เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • 1. ใช้คิดอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารคิดเก่งกันอยู่แล้ว ระบบคิดแบบSix Thinking Hats จะเสริมให้คิดได้รวดเร็ว รัดกุม รอบคอบ แก้ปัญหาได้เก่งและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจในเวลาอันสั้น
   2. ใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ผลต้องคิดหาทางเลือกให้ได้หลายๆวิธีเพื่อที่จะได้ทางแก้ที่เหมาะสมที่สุด ระบบ Six Hats จะมีการคิดสร้างสรรค์ เพื่อคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้ด้วย
   3. ใช้สื่อสารให้ตรงประเด็น การคิดแบบ Six Hats ใช้สื่อสารกันได้สั้นๆอย่างตรงประเด็น แต่กินความหมายครบถ้วน ทำให้พูดกันเข้าใจตรงกันได้เร็ว ประหยัดเวลา ได้ความรู้สึกที่ดี
   4. ใช้นำเสนองาน การนำเสนองานด้วยระบบ Six Hats จะชัดเจน เป็นขั้นตอน ครบถ้วนทุกประเด็นที่ผู้ฟังอยากรู้ ตรงประเด็น ใช้เวลาน้อย และน่าสนใจ ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย คิดตามได้ง่าย ตัดสินใจได้เร็ว
   5. ใช้บริหารการประชุมการประชุมแบบSix Hats มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ร่ำลือกันอย่างมากทั่วโลกว่าสามารถลดเวลาในการประชุมได้ถึง 50-70%ระบบการประชุมแบบ Six Hats จะมีประสิทธิภาพและเพิ่มสีสันใหม่ๆให้กับการประชุม ทำให้คนในที่ประชุมสามารถคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีส่วนร่วม และไม่ขัดแย้งกัน

กำหนดการ :

วิทยากร :

อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าสัมมนา :

19,400 บาท ไม่รวม vat 7%

สมัครเข้าร่วมสัมมนา โทร.

092-404-6465, 095-909-5446, 02-953-9905-6

E-mail :

cc@creativitycenter.co.th

รายละเอียดหลักสูตร   ใบสมัคร  

“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”