บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)จัดหลักสูตร Cresitive Thinking รุ่น 2/58

By admin on 29 Jul 2015

เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "Cresitive Thinking (คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มคุณภาพและความสำเร็จให้องค์กร)" รุ่นที่2/2558 โดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 15 ปี

การอบรมสัมมนาดังกล่าวของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากร เพิ่มความคิดทางบวก คิดสร้างสรรค์ได้ มีแรงจูงใจในการทำงาน ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในงาน

การอบรมสัมมนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ฝึกปฎิบัติจนมีความคิดทางบวกเพิ่มมากขึ้นและปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตประจำวันและในการทำงาน

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”